[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Indoldsfortegnelse (mangler link)
HVORDAN OVERHOLDER I GDPR REGLERNE
HVAD SKAL DER GIVES SAMTYKKE TIL
HVAD ER DATABEHANDLINGSAKTIVITETER?
HVAD ER DATABEHANDLERAFTALE?
EKSEMPEL PÅ FORMULERING AF DATABEHANDLERAFTALE

SMV:Digital står for “Styrkelse af SMV’ers Digitalisering” og er en dansk national strategi, der har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at øge deres digitale kompetencer og udnytte digitale teknologier og løsninger til at drive deres forretning.

Strategien omfatter en række initiativer og tiltag, herunder rådgivning, kompetenceudvikling, finansiering og adgang til digitale værktøjer og platforme. Målet er at hjælpe SMV’er med at øge deres produktivitet, innovation og konkurrenceevne ved at udnytte digitale muligheder og tackle udfordringerne ved digitalisering.

SMV:Digital blev lanceret af den danske regering i 2018 og er en del af regeringens samlede digitale strategi.

Hvad kan der søges tilskud til

I forbindelse med SMV:Digital-strategien kan der søges tilskud til en række forskellige formål, der alle har til formål at styrke SMV’ernes digitale kompetencer og udnyttelse af digitale teknologier og løsninger. Nogle af de områder, der kan søges tilskud til, omfatter:

  1. Rådgivning og vejledning: SMV’er kan søge tilskud til rådgivning og vejledning om digitalisering og digitale muligheder fra konsulenter og eksperter på området.
  2. Kompetenceudvikling: SMV’er kan søge tilskud til kurser, uddannelse og træning inden for digitale kompetencer, fx dataanalyse, digital marketing eller e-handel.
  3. Investering i digital teknologi: SMV’er kan søge tilskud til at investere i digital teknologi og løsninger, fx software, hardware, internet of things (IoT)-løsninger eller robotteknologi.
  4. Digitalisering af forretningsprocesser: SMV’er kan søge tilskud til at digitalisere deres forretningsprocesser, fx ved at implementere digitale værktøjer til lagerstyring, regnskab eller kundehåndtering.
  5. Etablering af digitale platforme: SMV’er kan søge tilskud til at etablere digitale platforme, fx en e-handelsplatform, en app eller en webshop.

Det præcise omfang og betingelser for tilskud kan variere afhængigt af det konkrete tilskud og den enkelte virksomheds situation. Det er derfor vigtigt at undersøge de specifikke krav og betingelser for hver enkelt tilskudsmulighed.

Hvilke virksomheder kan søge tilskud?

I forbindelse med SMV:Digital-strategien kan små og mellemstore virksomheder (SMV’er) søge tilskud til forskellige formål, der har til formål at styrke deres digitale kompetencer og udnyttelse af digitale teknologier og løsninger. SMV’er defineres som virksomheder, der beskæftiger færre end 250 ansatte og har en årlig omsætning på højst 50 millioner euro eller en samlet balance på højst 43 millioner euro.

Der er dog visse betingelser og krav, som SMV’erne skal opfylde for at kunne søge tilskud, fx at virksomheden er registreret og aktiv i Danmark og har et CVR-nummer. Derudover kan betingelserne variere afhængigt af det konkrete tilskud og den enkelte virksomheds situation, så det er vigtigt at undersøge de specifikke krav og betingelser for hver enkelt tilskudsmulighed.

Scroll to Top