Praktik

Beck IT tilbyder praktik i firmaet. Et praktikophold til typisk foregå ved at den eller de studerende arbejder hjemmefra eller den skole de læser på. Vi forsøger at kommunikere hver dag via Skype eller andet kommunikationsmedie. Herudover mødes vi om muligt fysisk 5-10 timer om ugen, helst mindst 1-2 gange pr uge.

Ved praktikophold med studerende der ikke bor tæt på København vil samarbejdet være mere Skypebaseret og med færre fysiske møder. Beck IT betaler for transport når den studerende læser langt væk.

Man kan læse om tidligere og nye praktik projekter her:

http://www.beckit.dk/da/for-studerende/projekter/