Forretningsstrategi

Beck IT vil gennem partnerskaber, outsourcing til lavomkostningslande, samarbejde med studerende fra erhvervakademier og IT universitetet udvikle forretningsapplikationer til mindre virksomheder og foreninger.

Et andet fokusområde er udnyttelse af erfaringer fra CRM systemer til mindre virksomheder til at udvikle systemer til foreninger. Her vil det primære fokus være opkrævning, kommunikation og bestyrelsesstøtte i andelsboligforeninger og sportsforeninger. De udviklede forenings systemer skal også kunne håndtere andre typer af foreninger, for eksempel grundejerforeninger, ejerforeninger.