Webudvikling

Vi skaber hjemmesider for foreninger 0g mindre virksomheder, hvor vi primært benytter WordPress. Ved udviklingen koncentrer vi os meget om marketing og visuel identitet.

Mange virksomheder bruger mange penge på Google og Facebook reklamer. Vi går højt op i at de potentielle kunder der findes via betalte reklamer også matcher de første indtryk de får fra hjemmesiden, så det ikke ender med at være spildte reklamekroner fordi brugeren hurtigt er videre til en ny side.

Ved udviklingen tænker vi SEO, reviews og sociale medier ind i produktet. Vi opfatter ikke kun hjemmesider som et visitkort men som en del af virksomhedens marketing plan.