Bestyrelsesstøtte

Beck IT er ved at lave et system der skal gøre det lettere at afholde møder. Systemet fokuserer på bestyrelser i andelsboligforeninger men det kan bruges til møder i mange sammenhænge.
Formålet skal hjælpe med at holde styr på

  • Hvornår der skal holdes møde
  • Hvem deltager på mødet
  • Alle aktuelle punkter kommer med på mødet
  • Alle deltagere på mødet kan være med til at udfærdige referat allerede under mødet
  • Bestyrelsesmedlemmer der ikke kan være til stede kan deltage online
  • Referater kan gøres synliggøres for hele foreningen i det omfang der ønskes