Bestyrelsesstøtte system

Beck IT har lavet et bestyrelsesstøtte system målrettet til andelsboligforeninger.
Systemet hjælper bestyrelsen med at sikre at bestyrelsesmøderne gennemføres bedst muligt med alles deltagelse på de tidpunkter der er behov for.
Og at der bliver lavet en ordentlig agenda med de vigtige punkter der afventer behandling og bagefter at der let bliver skrevet et referat fra mødet.
Herudover er systemet med til at give bestyrelsen et godt overblik over hele ejendommens vedligeholdelsestilstand. Dette kan fx hjælpe bestyrelsen med at tage de rigtige beslutninger i forbindelse med vindue eller faldstamme vedligeholdelse/udskiftning.