Andelsboliger

Beck IT tilbyder andelsbolig administration. Der er ved at blive udviklet system til at støtte bestyrelser i det daglige arbejde. Det er især afholdelse af bestyrelsesmøder der forsøges forbedret. Systemet tilbyder ligesom mange andre systemer at gemme foreningens dokumenter på et let tilgængeligt sted. Det unikke i Beck ITs system er at det skal gøres lettere at lave agenda til møderne, sikre at alle vigtige punkter bliver husket og at gøre det lettere bagefter at få lavet referat af mødet.